information om boligkøb i spanien 

 

Information om boligkøb i Spanien.
Her finder De svar på nogle af de spørgsmål, der ofte stilles.
Sun-World ApS.  •  Kongshøjvej 23  •  9210  Aalborg SØ
Telf. +45 20 10 40 00  •  kontor +45 82 43 30 00
www.sun-world.dk   •  aage@sun-world.dk
CVR nr. 29 42 76 07

Hvem er Sun-World ApS.
Sun-World ApS. er et veletableret dansk anpartsselskab, som udøver agentvirksomhed i Danmark med markedsføring af ejendomme i udlandet, bl.a. i Spanien.
Sun-World ApS. er et frit og uafhængigt selskab, uden faste bindinger til de store danske ejendomskæder og tilknyttede pengeinstitutter.
Sun-World ApS. har formidlingsaftaler med flere danske og spanske pengeinstitutter, samt danske realkreditinstitutioner og vi hjælper Dem gerne med kontakten til disse.
Sun-World ApS. er stiftet og drives af Aage Bach Knudsen i Aalborg.
Aage Bach Knudsen har flere års erfaring som repræsentant for spanske byggeselskaber.
Han foretager jævnligt rejser til salgsområdet og holder sig derved løbende orienteret om igangværende og nye projekter samt de generelle forhold i området.
_____________________________________________________________________________________________________________
Hvilken type bolig:
Villa / Chalet:
(Store huse, villaer) Fritstående hus i ét eller flere plan med egen grund.

Chalet Adosado:
(Villa-rækkehus)        Dobbelthus i ét eller flere plan. Normalt med egen have.

Quadro:                     Som dobbelthus, men bygget i blokke af fire i kvadrat.

Apartamento:            Lejlighed i ét plan. Mest i etageejendomme.
(lejlighed)                   De fleste lejligheder har en udvendig altan eller terrasse.
                                    Større boligblokke har ofte en have og fælles swimmingpool.

Bungalow:               Bolig i ét plan, enten i stueetagen eller på 1. sal, med henholdsvis have eller tagterrasse. Bungalows bygges ofte              
                                 som rækkehuse i to etager, med seperat bolig oppe eller nede. Normalt er der fælles svimmingpool til området.

Duplex:        
(To-etagers rækkehus  Boliger i 2 etager.
eller lejlighed)            Duplex findes oftest som rækkehuse, men man kan i sjældne tilfælde findes i ejendomme med lejligheder over                                                            eller under. Duplex har ofte en lille have eller tagterrasse. Fælles swimmingpool og have hører normalt til området.

                                  Ovennævnte er vejledende. Typerne kan variere eller evt. være en kombination. ______________________________________________________________________________________________________________
Om priser:  Total omk. Ved handel i Spain
Boligpriserne vi opgiver, og priserne i vores prisliste er ekskl. spansk moms (IVA)

Spansk moms. (IVA):
På nye boliger:       10% IVA + 4% omk. Skødeskrivning og tinglysning samt advokat
På brugte boliger:  10% IVA + 4% omk.
______________________________________________________________________________________________________________
Betalingsbetingelser:
Nye boliger:
Ved reservering/underskrivning af kontrakt betales € 3.000
Indenfor 1 uger betales 10% af købesummen, minus reserveringsbeløbet
Indenfor 1 mdr. betales 40% af købesummen
Ved overtagelse/skødeskrivning betales resten af købesummen + omkostninger.

Brugte boliger:
Ved reservering betales € 3.000
Ved overtagelse/skødeskrivning betales resten af købesum + omkostninger. Overtagelse/skødeskrivning finder normalt sted 1 til 2 måneder efter reservering.
____________________________________________________________________________________________________________
Handel med boliger i udlandet.
Handel med fast ejendom i udlandet er - uanset om der står danske agentvirksomheder bag eller ej - alene underlagt det pågældende lands lovgivning og normer.
Aftaler indgås udelukkende med det udenlandske salgsselskab og/eller byggeselskaber og de udbudte ejendomme udbydes med de informationer, der er sædvanlige for ejendomme i det pågældende land.
Sun-World ApS.  har stor erfaring med hensyn til  salg af boliger i Spanien til danske købere og vi gør alt hvad vi kan, for at videregive informationerne på en let og overskuelig måde.
De behøver således ikke at vide alt om bolighandel i udlandet inden De kontakter os.
Vi hjælper og vejleder Dem på dansk, lige fra start til slut. (Og lidt mere...)
______________________________________________________________________________________________________________
Har De lavet testamente i Deres hjemland, så bør De få indført i dette, at testamentet også er gældende for Deres spanske ejendom og bankkonto.
Uden denne klausul, vil Deres arvinger stadig arve Dem, men det er betydelig mere kompliceret og forbundet med unødig høje omkostninger at gennemføre skiftet.
Vil De ikke indføre dette i det eksisterende testamente, eller har De ingen testamente i Deres hjemland, så bør De oprette et i Spanien, da arvesager er meget komplicerede i Spanien.
Det koster ca. € 250,- + IVA at oprette testamente i Spanien.
______________________________________________________________________________________________________________
Efter kontraktens underskrivelse:
Selv efter overtagelsen af Deres bolig, er De velkommen til at kontakte os eller henvende Dem på vort kontor, såfremt De har problemer eller spørgsmål, De ikke selv kan løse.

Hvis De ønsker det, så kan Sun-World ApS. være behjælpelig med indkøb af møbelpakker, og sørge for at møblerne bliver installeret, så alt er på plads ved ankomst og overtagelse.
______________________________________________________________________________________________________________
Finansiering:
Nykredit financierer boliger i Spanien for danske købere.
Se under:   www.nykredit.dk/sydspanien
Lån i spansk bank.
I Spanien kender man ikke kreditforeningslån, som vi kender det i Danmark, derfor belånes boligen i en spansk bank.
Bankerne i Spanien arbejder med anuitetslån. Renten er variabel, og løbetiden er normalt op til 20 år, eller indtil låntager når 70 års aldersgrænsen.
Byggeri under opførsel kan normalt belånes med op til 70% i Spanien.
Indflytningsklare boliger kan dog, under visse forudsætninger belånes med op til 80%
Lånemulighederne er dog afhængige af bankens individuelle kreditvurdering.
Bankkonto i Spanien:
Alle der har en bolig i Spanien, skal have en spansk bankkonto.
Fra kontoen betales vand og el., og vi anbefaler at De sørger for altid at have minimum
€ 600,- på kontoen, således at De ikke risikerer, at der bliver lukket for vand og el. m.v.
NIE-nummer i Spanien:
Alle der har en bolig i Spanien, skal have et skattenummer. (NIE-nummer)
NIE-nummeret skal opgives ved oprettelse af en bankkonto i Spanien og ved skødeskrivning.
______________________________________________________________________________________________________________
Omkostninger ved handlen: ca. 4 %  ( under priser:  se total omk. Ved handel)
Tinglysningsomkostninger:
Notaren beregner ca. € 1.500 for kontrol, udfærdigelse, underskrift og tinglysning af et skøde, afhængigt af skødeværdien.
Låneomkostninger:
Automatisk undersøger vi lånemarkedet for at få de bedste lånebetingelser til vore kunder, ca. 1 måned før overtagelsen, således alt er forberedt ved ankomst for overtagelse. Banken beregner ca.

1,5 til 2% af lånebeløbet til etablering af lånet. Banken værdisætter boligen før lånebeløbet fastsættes. Vurderingen herfor koster ca. € 250.
Notaren beregner ca. € 1.500 for udfærdigelse og tinglysning af lånet, afhængigt af lånebeløbets størrelse.

Advokat:
Ønskes hjælp ved notaren for oversættelse og skødeskrivning osv. er omkostningerne herved omkring € 1.500

Generelt:
Hvis de til omkostningerne beregner 10  - 14 % af købesummen er det normalt dækkende.
______________________________________________________________________________________________________________
Vand og elektricitet:

Den bolig De skal flytte ind i, ligger muligvis i et område, hvor der stadig foregår byggevirksomhed, og De har derfor måske stadig byggevand og -elektricitet, indtil officiel anmeldelse kan finde sted. De kan også risikere at vand og elektricitet vil være afbrudt i nogle dage i forbindelsen med overtagelsen, indtil der foreligger en officiel vand- og elektricitetskontrakt.
Derfor er det vigtigt at De afleverer en nøgle/alarmkode til advokaten, hvis de skal foretage anmeldelsen, og De ikke selv kan være til stede.
Omkostningerne til vand- og elektricitetskontrakt, målere o.s.v. er på ca. €420,-
______________________________________________________________________________________________________________
Ejerforening:

Uanset om De har købt lejlighed, rækkehus eller en villa er De pligtig at være medlem af ejerforeningen.
Når boligen eller det område hvor De har købt boligen, er færdigbygget skal byggefirmaet indkalde til en stiftende generalforsamling.
Her vælges en præsident og en administrator og her fastsættes det endelige beløb, der skal betales til ejerforeningen.
______________________________________________________________________________________________________________
Ibrugtagningstilladelse:

Normalt udstedes en foreløbig tilladelse af kommunen. Nogle måneder senere får man den originale tilladelse udleveret.
Uden den foreløbige ibrugtagningstilladelse kan der ikke skrives skøde, og anmeldelse af vand og strøm i Deres navn kan ikke finde sted.
Særlig op til ferierne kan det give problemer, da kommunen er total overbelastet, og det kan give forsinkelser på overtagelsen i sidste øjeblik.
Inden Deres rejse herned til overtagelse/skødeskrivning bestilles, bør De kontakte os for at sikre, at alt er klar til overtagelsen.
Hvis der er byggevand og strøm har De sommetider en mulighed for at flytte ind, og de kan så lave en fuldmagt til advokaten, at de på Deres vegne kan underskrive skødet når papirerne foreligger.
Udstedelse af ibrugtagningstilladelser er en formsag, men der er betydelig mere beaukrati i Spanien, end i Danmark, så det kan tage sin tid.
Vi gør igen opmærksom på, at for at kunne flytte ind, skal hele købesummen betales.
For dem der har spansk banklån, vil der ikke være nogen mulighed for at overtage før ibrugtagningstilladelsen foreligger
______________________________________________________________________________________________________________
Skødeskrivning:

Skødet skal forberedes og det skal underskrives hos notaren.
Vi skal bruge nogle dage til forberedelsen af skødet, og særlig op til ferietider m.v. kan det være vanskeligt at få tid hos notaren, så giv os besked om, hvornår De forventer at komme ned og skrive skøde, mindst 1 uge i forvejen.
Ved skødeskrivning skal De medbringe original pas.
Hvis der er tale om et ægtepar, skal vi endvidere bruge hustruens pigenavn.
Selv om vejret måske tilsiger noget andet i sommerperioden, bedes mændene venligst møde i lange bukser, da man ellers risikerer at blive afvist.
Hos notaren underskriver De skødet og evt. banklån. Den næste dag kan De som regel afhente en kopi (Copia Simple) af det foreløbige skøde.
Notaren sørger for, at det originale skøde bliver tinglyst i ejendomsregisteret. Tinglysning af det originale skøde kan tage op til mellem 5 og 6 måneder og kan så afhentes ved notaren.
______________________________________________________________________________________________________________
Overtagelse før skødeskrivning:

Det er muligt at flytte ind så hurtigt som muligt efter ankomsten hertil, men vi gør udtrykkelig opmærksom på, at efter spansk lovgivning skal hele købesummen incl. IVA (moms) være betalt, før nøglerne kan udleveres.
Ønsker De at benytte Dem af denne mulighed, skal De snarest give os besked herom, og ligeledes mindst 1 uge før ankomsten have afsendt restbeløbet jfr. tilsendte afregning, til advokatens klientkonto.
Vi vil da sørge for, at nøgler ligger klar til afhentning her på kontoret.
(Indenfor normal åbningstid)
For dem der har spansk banklån, vil der ikke være nogen mulighed for at overtage før skødeskrivning har fundet sted.

Årlige driftsudgifter (eksempel):
Årlige omkostninger ved drift af et hus eller lejlighed er meget billigere i Spanien end i Danmark. Omkostningerne udgør ca. d.kr. 10.000,- årligt for en ejendom. Omkostningerne afhænger dog naturligvis meget af boligens størrelse og tillige af hvor mange boligen der er i urbanisationen  – eksempelvis:
-   Anslåede udgifter til urbanisation /  spansk ejerforening  d.kr.    1.600,-
-   Anslåede kommunale Skatter          d.kr.     3.000,-
-   Hus - og indboforsikring                    d.kr.     2.200,-
-   Anslåede udgifter til vand                 d.kr.     1.500,-
-   Anslåede udgifter til el                       d.kr.     1.800,-
Driftsudgifter pr. år, anslået                  d.kr.    10.100,-
______________________________________________________________________________________________________________
Vi gør alt, hvad vi kan for, at det går så gnidningsløst som muligt, men det er ikke altid, at det går så let.
I Spanien er der lidt mere bureaukrati end i Danmark, så beregn hellere en dag ekstra.

Husk at vi hjælper Dem hele vejen igennem.

______________________________________________________________________________________________________________
Vi håber, at denne information har besvaret nogle af Deres spørgsmål, og fjernet noget af den usikkerhed, der opstår i en så vigtig beslutning, som det er at købe bolig i udlandet.
Har De spørgsmål, som ikke er besvaret i informationen eller ønsker De nogle spørgsmål yderligere belyst, så er De meget velkommen til at kontakte os.
Også efter overtagelsen står vi til Deres rådighed med råd og vejledning.

Tryghed og sikkerhed over alle grænser
Med venlig hilsen
Aage Bach KnudsenSun-World ApS. • Kongshøjvej 23 • 9210 Aalborg SØ
Tlf. +45 20 10 40 00  •  aage@sun-world.dk
CVR nr. 29 42 76 07